Вътрешни правила

Кои са основателите на Клуба?

Клубът е създаден от Тук-Там с подкрепата на Посолството на Великобритания в България и е част от проектите на сдружението.

Какъв е Правилникът на Клуба?

Клубът е общност, базирана на уважение и приятелско отношение, в която създаваме нови приятелства, професионални контакти и споделени положителни преживявания. 

Бихме искали срещите ни да са интересни, информативни, полезни и приятни. 

Очакваме всеки член да се придържа към общоприетите норми за поведение и добър тон.

“Use your common sense at all times.”